کاندیداهای مطرحی که تاکنون در لنگرود ثبت نام نکرده اند + اسامی
کاندیداهای مطرحی که تاکنون در لنگرود ثبت نام نکرده اند + اسامی

بعد از گذشت پنج روز از زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس دهم، تاکنون پانزده نفر در حوزه انتخابیه لنگرود ثبت نام کرده اند.

به گزارش لنگرخبر، بعد از گذشت پنج روز از زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس دهم، تاکنون پانزده نفر در حوزه انتخابیه لنگرود ثبت نام کرده اند.
آن چیزی که به نظر می رسد اکثر کاندیداها ثبت نام خود را به روز پایانی موکول کرده اند.
در بین افرادی که تاکنون ثبت نام کرده اند نام لاهوتی، محمدنژاد، رمضانپور، احمدی شاد، دهگان و اخوان به عنوان نام های آشنا تر و افرادی با سابقه مدیریتی مشاهده میشود که نسبت به دیگر رقبای خود در بین مردم نام آشنا تر هستند.
حیدری شلمانی ، پورعباس، اخگری، پورقربان، اسماعیلی و پوررضا از جمله کاندیداهای لنگرود محسوب می شوند که تاکنون ثبت نام نکرده اند و زمان ثبت نام خود را ظاهرا به دقایق آخر موکول کرده اند.

lan
 پیش بینی می شود بیش از سی نفرخود را برای انتخابات مجلس دهم در لنگرود کاندیدا و ثبت نام کنند.
پنج شنبه و جمعه جاری اخرین زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس می باشد.