شریفی هم برای انتخابات مجلس در لنگرود ثبت نام کرد

دقایقی پیش شهرام شریفی با حضور در دفتر ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس در فرمانداری لنگرود ثبت نام کرد.

به گزارش لنگرخبر،دقایقی پیش شهرام شریفی با حضور در دفتر ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس در فرمانداری لنگرود ثبت نام کرد.

وی بیست و یکمین ثبت نام کننده انتخابات مجلس در لنگرود است.

شهرام شریفی در ادوار گذشته هم کاندیدای انتخابات مجلس بود که نتوانست راهی بهارستان شود.

شریفی شریفی2