مدیرعامل بیمه تعاون عزل شد
مدیرعامل بیمه تعاون عزل شد

عضو هیئت مدیره بیمه تعاون با اشاره به عزل مدیرعامل بیمه تعاون گفت: از این پس مطابق ماده ۴۳ اساسنامه، مدیریت بیمه تعاون بر عهده هئیت مدیره است.

به گزارش لنگرخبر،محمدرضا نظام آبادی از عزل مدیر عامل بیمه تعاون خبر داد.

عضو هیئت مدیره بیمه تعاون ادامه داد: با توجه به سوء مدیریت علی حبیب محمدی، مدیرعامل بیمه تعاون از این سمت عزل شد.

نظام آبادی بیان کرد: عزل حبیب محمدی مصوبه هیأت مدیره در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۹۴ بود که روز گذشته با آن موافقت شد. از این پس مقرر شد طبق ماده ۴۳ اساسنامه بیمه تعاون، مدیریت این بیمه به عهده هیئت مدیره باشد.