پذیرایی در فرمانداری لنگرود با کلوچه های لاهیجانی!/اقتصادی که مقاومتی نیست
پذیرایی در فرمانداری لنگرود با کلوچه های لاهیجانی!/اقتصادی که مقاومتی نیست

نکته برسرلاهیجان و لنگرود نیست بلکه بحث برسر برند کلوچه است ، چراکه کلوچه های با نام لنگرود تبلیغی نزد میهمانان استانی وکشوری است که متأسفانه بابی تدبیری و کج سلیقگی مسؤلان فرمانداری شهرستان لنگرود همراه شده است! به گزارش لنگرنیوز ، درحالی که شهرستان لنگرود دارای ۳ شرکت فعال کلوچه سازی است مدتی است […]

نکته برسرلاهیجان و لنگرود نیست بلکه بحث برسر برند کلوچه است ، چراکه کلوچه های با نام لنگرود تبلیغی نزد میهمانان استانی وکشوری است که متأسفانه بابی تدبیری و کج سلیقگی مسؤلان فرمانداری شهرستان لنگرود همراه شده است!

به گزارش لنگرنیوز ، درحالی که شهرستان لنگرود دارای ۳ شرکت فعال کلوچه سازی است مدتی است که درسالن اجتماعات فرمانداری لنگرود که میهمانان استانی و کشوری درجلسات مختلف حضور پیدامی کنند برای پذیرایی از مهمانان و ارباب رجوعان در کنار چای ، کلوچه نیزوجوددارد .

 

اماچندوقتی است که کلوچه لاهیجان جایگزین کلوچه های لنگرودی شده است!

 

نکته برسرلاهیجان و لنگرود نیست بلکه بحث برسر برند کلوچه است ، چراکه کلوچه های با نام لنگرود تبلیغی نزد میهمانان استانی وکشوری است که متأسفانه بابی تدبیری و کج سلیقگی مسؤلان فرمانداری شهرستان لنگرود همراه شده است!

 

ما امیدواریم مسؤلان لنگرودی به نکات کوچک اماگاه راهبردی عنایت ویژه ای داشته باشند.

 

این موضوع را به اقتصاد مقاومتی هم می توان تشبیه کرد چرا که لنگرود دارای محصول صادراتی و داخلی است و از خارج از شهرستان برخی از موارد را تهیه می کند و به جای حمایت از تولید داخلی ، در فکر نابودی تولید داخلی و حمایت از تولید خارجی هستیم.

 

شایسته است مسئولان ارشد شهرستانی در اطاعت از فرمایشات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی ، اول از هر شهرستانی این امر محقق شود و این گونه در کل کشور کسترده و استفاده از تولیدات داخلی در هر زمینه ای در کشور و مردم عوام و خواص بیشتر رواج می یابد.