فرش قرمز غربی کتابخانه لنگرود برای کودکان و مدیرکل کتابخانه های گیلان + تصویر
فرش قرمز غربی کتابخانه لنگرود برای کودکان و مدیرکل کتابخانه های گیلان + تصویر

انتظار میرفت کتابخانه،‌ مکانی برای رشد فکری اسلامی و انقلابی باشد ولی ظاهرا خود کتابخانه هم اسیر فرهنگ غربی شده است.

به گزارش لنگرخبر، پیش از ظهر امروز مراسم افتتاح طرح توسعه کتابخانه عمومی شمس گیلانی و بهره‌برداری همزمان هشت بخش کودک در کتابخانه‌های عمومی استان گیلان در کتابخانه لنگرود برگزار شد.

در این مراسم امیر محمدپور مدیر کل کتابخانه‌های عمومی گیلان، دکتر مهردخت وزیرپور، عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور،‌فرماندار و شهردار لنگرود حضور داشتند.

آن چیزی که در بخش کودک قابل لمس بود تصاویر شخصیت های عروسکی غربی بود که خودنمایی میکرد.

انتظار میرفت کتابخانه،‌ مکانی برای رشد فکری اسلامی و انقلابی باشد ولی ظاهرا خود کتابخانه هم اسیر فرهنگ غربی شده است.

در بخش کودک کتابخانه لنگرود از شخصیت هایی خواسته یا ناخواسته استفاده شده است که با کوچکترین تحقیق به راز پیدایش آنها توسط غرب پی خواهیم برد.

در چند سال اخیر جوانان ایران با تولید شخصیت های واقعی ایرانی در قالب عروسک ها و نوشت افزارها و … قصد دور کردن ذهن کودکان و خانواده های ایرانی را شخصیت های کذایی غربی دارند ولی متاسفانه آن چنان استقبال گرمی از تولیدات داخلی نمیشود.

بهتر بود کتابخانه لنگرود نیز به جای استفاده از شخصیت های غربی از تولیدات واقعی و حقیقی داخلی جهت زیبایی بصری کودکان استفاده می کرد.

آنـچـه مـسـلـم است , این است که دشمن , تهاجم خود را از جبهه فرهنگى شروع کرده و در حال گـسـتـرش اسـت و اگـر اقدام شایسته صورت نگیرد, قطعا این غده سرطانى به تمام پیکره ایران اسـلامـى سـرایت مى کند.