همایش افزایش مهارت برقراری ارتباط والدین با نوجوانان در لنگرود برگزار می شود

فردا پنجشنبه همایش همایش افزایش مهارت برقراری ارتباط والدین با نوجوانان در سالن شهید املاکی اداره ارشاد لنگرود برگزار می شود.

به گزارش لنگرخبر، فردا پنجشنبه همایش همایش افزایش مهارت برقراری ارتباط والدین با نوجوانان ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن شهید املاکی اداره ارشاد لنگرود برگزار می شود.

این همایش با هدف افزایش سطح آمادگی و مهارت در برقراری ارتباط سالم و موثر والدین با نوجوانان و تمرین شیوه های سالم ارتباط برگزار می شود.

انجمن توسعه ی رویکرد اجتماع محور اترک با همکاری مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره ی نگاه ۹ متولی این همایش است.

شاپور سلطان خواه، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و الهام علی نیا کارشناس ارشد روانشناسی سخنرانان همایش هستند.

photo_2015-12-30_20-33-21