ایجاد تغییر در سبک انتخابات از پول منظر به دانایی منظر
ایجاد تغییر در سبک انتخابات از پول منظر به دانایی منظر

اعتقاد راسخ داریم که بایستی در سبک انتخابات از منظر انتخاب شونده و انتخاب کننده تغییرات اساسی صورت پذیرد تا انتخاباتی در خور این تمدن داشته باشیم.

بسمه تعالی

مستحضرید که در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه ساخت و توسعه تمدن ایران اسلامی است قرار گرفته ایم و در این راستا اعتقاد راسخ داریم که بایستی در سبک انتخابات از منظر انتخاب شونده و انتخاب کننده تغییرات اساسی صورت پذیرد تا انتخاباتی در خور این تمدن داشته باشیم.

۱ – ایجاد تغییر در سبک انتخابات :

به این معنی که انتخابات باید زا حالت پول منظر به دانایی منظر تغییر پیدا کند،‌زیرا سبک انتخابات با مبنای دانایی حرکت بسوی نور است و انتخابات با مبنای پور حرکت به سوی ظلمات است.

۲ – ایجاد تغییر در نگاه انتخاب شونده و انتخب کننده به شان و جایگاه نمایدگی و نماینده : 

به این معنی که شا ن نمایندگی و نماینده را از حالت کار چاق کنی و رسیدگی به امورات بعضی اشخاص،‌ گروه ها و طبقات اجتماعی و یکسونگری به توسعه ملی و منطقه ای خارج نموده و با رویکرد قانون گذاری و نظارت بر خرد و کلان جامعه از طریق سیستماتیک و نظام مند، با نگاه جهانی و ملی به حل اندیشمندانه معضلات و نیازمندیهای جامعه شهری و روستایی حوزه انتخابیه،‌ مشکلات زندگی تک تک موکلین خود با تامل، صبر،‌متانت و استقامت انقلابی بپردازد.

حسن اخگری