آرزوی تقابل بیت امام با نظام را به گور خواهند برد
آرزوی تقابل بیت امام با نظام را به گور خواهند برد

یک منبع نزدیک به بیت حضرت امام خمینی (ره)، اخبار منتشره درباره توصیه آیت الله هاشمی به سیدحسن خمینی برای شرکت در آزمون خبرگان را تکذیب کردند.

به گزارش لنگرخبر، وی در گفتگو با خبرنگار «انتخاب» اظهار داشت:  پس از اطلاعیه شورای محترم نگهبان در خصوص دعوت از کاندیداهای جدید جهت شرکت در آزمون خبرگان، متاسفانه عده ای که از سر حقد و کینه، کاری جز تخریب چهره یادگار امام (ره) ، فضاسازی مشکوک و القا شکاف و تقابل بین حاج سیدحسن آقای خمینی و ارکان نظام وشورای نگهبان ندارند، بازهم متوسل به تولید اخبار کذب و بی اساس شدند

این منبع مطلع در ادامه ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در خصوص توصیه آیت الله هاشمی به حاج سیدحسن خمینی مبنی بر شرکت در آزمون خبرگان و موافقت ایشان، افزود: باتوجه به اظهارات صریح آیت الله مومن ممتحن اصلی کاندیداهای خبرگان، مبنی بر ساز و کار خاص شورای نگهبان درخصوص احراز علمیت شخصیتهای شناخته شده حوزوی با سابقه تدریس خارج فقه و تایید اجتهادشان توسط مراجع صاحب نام، قطعا شخصیتهائی نظیرحاج سیدحسن خمینی از این نوع ساز و کار استقبال می کنند و علی الیقین فقهای شورای نگهبان نیز واقف به شان و جایگاه شخصیتهای شناخته شده حوزوی و علمی می باشند.
وی در پایان خطاب به شایعه پراکنان که هدفشان تشویش اذهان و پاشیدن بذر نفاق در جامعه و تخریب چهره دلسوزان و خادمین به نظام و رهبر معظم انقلاب است، عنوان داشت: آیت الله سیدحسن خمینی بنابر درخواست و اصرار بزرگان و دلسوزان نظام و گروه ها و اقشار مختلف مردم و با هدف تحکیم نظام و تقویت جایگاه  رهبری احساس تکلیف کرده و پا به این عرصه گذاشته و خود را در برابر داوری مردم قرارداده است. بنابراین آنهایی که بر طبل نفاق و قراردادن ایشان در مقابل نظام و ارکان حساس و حیاتی نظام می کوبند، این آرزو را به گور خواهند برد.