تصویر دیده نشده از نماینده لنگرود

وی نمانیده مردم شهرستان لنگرود در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی بود.

به گزارش لنگرخبر، شهید دهگان از بنیانگذاران انجمن اسلامی در کشورفلیپین بود که پس از انقلاب در استانداری استانهای مرکزی و گیلان مشغول به خدمت می شود.

مهندس دهگان درحوالی ساعت هشت صبح روزپنج شنبه ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۸۰، درسانحه سقوط هواپیمای یاک ۴۰ بهمراه وزیرراه وقت ، شهید دکتردادمان درجنگلهای استان گلستان حین ماموریت کاری به شهادت رسید.

وی نماینده مردم شهرستان لنگرود در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی بود.

photo_2016-01-02_21-21-15