رباعی بنی هاشمی در وصف آل سعود و شیخ نمر

سید مهدی بنی هاشمی لنگرودی از شاعران لنگرودی،‌ در پی این جنایت رباعی در وصف شهادت شیخ نمر سرود.

به گزارش لنگرخبر، روز گذشته وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه‌ای از اجرای حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان خبر داد.

سید مهدی بنی هاشمی لنگرودی از شاعران لنگرودی،‌ در پی این جنایت رباعی در وصف شهادت شیخ نمر سرود.

—————————————————————————————————————————-

?باز هم آل سعود و باز هم یک بی گناه
?بازهم یک داغ دیگر بعد از آن داغ منا
?کشته شد شیخ نمر با دست این آدم کشان
?شیعه در کشور کعبه گشته دیگر بی پناه

(سید مهدی بنی هاشمی لنگرودی)

—————————————————————————————————————————-