در سال جدید کلاچای ، نگین شمال ایران لقب خواهد گرفت

حسین بائوج لاهوتی گفت : مجتمع تفریحی ساحلی نگین شمال کلاچای در اولویت برنامه های شهرداری کلاچای است وسال ۹۳ طنین زیبای نگین شمال کلاچای به کلاچای نگین شمال ایران تبدیل و به گوش فرا می رسد . به گزارش لنگرنیوز ، حسین بائوج لاهوتی گفت : مجتمع تفریحی ساحلی نگین شمال کلاچای در اولویت […]

حسین بائوج لاهوتی گفت : مجتمع تفریحی ساحلی نگین شمال کلاچای در اولویت برنامه های شهرداری کلاچای است وسال ۹۳ طنین زیبای نگین شمال کلاچای به کلاچای نگین شمال ایران تبدیل و به گوش فرا می رسد .

به گزارش لنگرنیوز ، حسین بائوج لاهوتی گفت : مجتمع تفریحی ساحلی نگین شمال کلاچای در اولویت برنامه های شهرداری کلاچای است وسال ۹۳ طنین زیبای نگین شمال کلاچای به کلاچای نگین شمال ایران تبدیل و به گوش فرا می رسد .

وی افزود مجتمع تفریحی نگین شمال از چشم اندازهای زیبای این شهر است و نام آن نیز لقبی نو و پرطرفدار به شهر زیبای کلاچای داده است

 

شهردار گفت :این مهم خود به خود اهمیت موضوع و اولویت برنامه های ما را مشخص می نماید و در آینده ای نه چندان دور شاهد تحولات مهمی در این مجتمع خواهیم بود .