باجه تلفنی که برای مخابرات بی اهمیت است + تصویر

تصویر زیر مربوط به باجه تلفن آنسرمحله جنب پایگاه این محل است که بیش از ۳ سال است به این شکل رها شده است و مخابرات نیز ترتیب اثری نمی دهد.

به گزارش لنگرخبر، قبل از فراگیر شدن تلفن های همراه باجه های تلفن در بین مردم از جایگاه خوبی برخورددار بود.

مخابرات نیز برای خدمات رسانی بین مردم و کل محدوده شهرستان اقدام به ایجاد باجه های تلفن همگانی کرد که البته بعد از مدت زمان کوتاهی نسبت به انها بی تفاوت شدند.

تصویر زیر مربوط به باجه تلفن آنسرمحله جنب پایگاه این محل است که بیش از ۳ سال است به این شکل رها شده است و مخابرات نیز ترتیب اثری نمی دهد.

شهروند خبرنگار : محمدرضا

photo_2016-01-05_08-06-24