تا پایان هفته جاری جوی پایدار برای استان گیلان پیش بینی شده است

به گزارش لنگرخبر،اداره کل هواشناسی گیلان تا پایان هفته جاری جوی پایدار برای استان پیش بینی کرده است.

نقشه های پیش یابی اداره کل هواشناسی استان گیلان حاکی از جوی پایدار در منطقه و استان گیلان است که بر این اساس احتمال مه صبحگاهی در بعضی نقاط و یخبندان صبحگاهی، طول روز روند افزایشی دما و در بعضی مناطق وزش باد گرم طی چند روز آینده پیش بینی شده است.
هوای روز سه شنبه گیلان صاف تا قسمتی ابری، گاهی رشد ابر، بعضی نقاط وزش بادگرم بویژه در ارتفاعات و دامنه ها و چهارشنبه نیز صاف تا قسمتی ابری، در بعضی نقاط وزش بادگرم بخصوص در ارتفاعات و دامنه ها و گاهی رشد ابر، احتمال بارش پراکنده پیش بینی شده است.
کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته استان گیلان با منفی هفت مربوط به جیرنده و بیشینه دما نیز در این مدت با ۱۰ درجه سلسیوس مربوط به منجیل و شهر رشت گزارش شده است.

author ۱۵ دی ۱۳۹۴
author 483 views