چرا سازمان تنظیم مقررات، مکالمه نامحدود با موبایل را مسدود کرد؟
چرا سازمان تنظیم مقررات، مکالمه نامحدود با موبایل را مسدود کرد؟

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورها دستور داد تا طرح مکالمه نامحدود به کاربران را تا اطلاع ثانوی قطع کنند.

به گزارش لنگرخبر، مدتی است ۳ اپراتوربزرگ موبایل در کشور با ارائه طرح های مکالمه نامحدود، کاربران زیادی به خود جلب کرده اند اما ظاهرا سازمان تنظیم مقررات بدون ذکر دلیل از اپراتورها درخواست لغو طرح های ویژه را کرده و اپراتورهای نیز موافقت کرده اند.

گفتنی است طرح های مکالمه نامحدود برای کاربرانی که اکنون از این طرح استفاده می کنند، تا پایان دوره تعریف شده همچنان باقی خواهد بود.