طرح “نامه ای به مدافعان حرم” برگزار میگردد + پوستر
طرح “نامه ای به مدافعان حرم” برگزار میگردد + پوستر

در این طرح با نگارش نامه ای به مدافعان حرم و جوانان عراق و سوریه در راستای تقویت جبهه مقاومت و روحیه ایثار شهادت، در ثواب مجاهدتشان شریک شوید.

به گزارش لنگرخبر، به همت جهادگران بسیجی قرارگاه شهید میرزاکوچک جنگلی، طرح “نامه ای به مدافعان حرم” برگزار میگردد.

در این طرح با نگارش نامه ای به مدافعان حرم و جوانان عراق و سوریه در راستای تقویت جبهه مقاومت و روحیه ایثار شهادت، در ثواب مجاهدتشان شریک شوید.
علاقه مندان میتوانند پس نوشتن نامه آن را به یارانامه قرارگاه جهادی به آدرس Nehzatejahad@Gmail.com و یا به نمابر ۳۳۱۱۰۶۸۶_۰۱۳ و یا به شماره تلگرام ۰۹۱۱۹۳۸۳۰۷۹ ارسال نمایند.

مدافعان حرم