دکتر جعفر طلوعی به دیار باقی شتافت
دکتر جعفر طلوعی به دیار باقی شتافت

دکتر جعفر طلوعی رحیم آبادی در سحرگاه امروز جمعه بر اثر کهولت سن به دیار باقی شتافت.

به گزارش لنگرخبر، دکتر جعفر طلوعی رحیم آبادی در سحرگاه امروز جمعه بر اثر کهولت سن به دیار باقی شتافت.

پیکر دکتر طلوعی امروز راس ساعت ۱۴ از جلوی بیمارستان امینی لنگرود به سمت گلزار شهدای رحیم آباد تشییع می شود.

وی از پزشکان متخصص و متعهد لنگرودی بود که که یکی از خصوصیات وی باقیات صالحات بود که در خبر های بعدی منتشر خواهد شد.