فریاد مرگ برآل‌سعود در لنگرود طنین‌انداز شد

مردم نمازگزار لنگرود با فریاد «مرگ بر آل‌سعود» به شهادت رساندن عالم مظلوم آیت‌الله النمر توسط این رژیم سفاک را محکوم کردند.

به گزارش لنگرخبر، مردم نمازگزار لنگرود امروز همزمان با سراسر کشور پس از اقامه نماز عبادی‌ سیاسی جمعه در راهپیمایی ضد آل سعود حضور یافتند و به شهادت رساندن آیت‌الله النمر رهبر شیعیان عربستان توسط این رژیم سفاک را محکوم کردند.

مردم نمازگزار لنگرود مسیر مسجد جامع تا مرکز شهر را راهپیمایی کرده و اعدام آیت‌الله «نمر باقرأمین‌النمر»، رهبر شیعیان عربستان توسط رژیم سفاک آل‌سعود را محکوم کردند.

نمازگزاران با فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر صهیونیسم و مرگ بر آل‌سعود خشم و انزجار خود را از رژیم سفاک آل‌سعود و مستکبران عالم ابراز کردند.