آخرین وضعیت میادین شهر لنگرود به روایت تصویر

حدود سه ماه از حضور رضا کحالی به عنوان شهردار لنگرود میگذرد که یکی از اقداماتی که بیشتر از همه در چشم است تخریب و بازسازی ۳ میدان بزرگ و پرتردد شهر است.

به گزارش لنگرخبر، حدود سه ماه از حضور رضا کحالی به عنوان شهردار لنگرود میگذرد که یکی از اقداماتی که بیشتر از همه در چشم است تخریب و بازسازی ۳ میدان بزرگ و پرتردد شهر است.

میدان معلم، میدان شهید نورانی، میدان الغدیر از جمله میادینی است که جهت بازسازی تخریب شده اند.

شهرداری لنگرود هدف از اجرای این اقدامات را، اصلاح هندسی و ایجاد رفوژ میانی میادین و بلوارها، کاهش تصادفات، افزایش ایمنی تردد خودروها و حل گره ترافیکی در ساعات پیک حمل و نقل اعلام کرد.