زباله های رها شده کنار مرکز بهداشت لنگرود + تصویر

تصویر زیر مربوط به سطل زباله ای است که روبروی درب مرکز بهداشت و انتقال خون لنگرود قرار دارد و زباله ها بر روی زمین رها شده است.

به گزارش لنگرخبر، تصویر زیر مربوط به سطل زباله ای است که روبروی درب مرکز بهداشت و انتقال خون لنگرود قرار دارد و زباله ها بر روی زمین رها شده است.

شهروند خبرنگار: چرم زبردست