عذرخواهی شهردار لنگرود از اهالی کاسه گر محله + تصویر

به گزارش لنگرخبر، شهردار لنگرود روز گذشته با حضور در کاسه گر محله به دلیل وضعیت معابر محل از مردم عذرخواهی کرد.

به گزارش لنگرخبر، شهردار لنگرود روز گذشته با حضور در کاسه گر محله به دلیل وضعیت معابر محل از مردم عذرخواهی کرد.

شهروند خبرنگار : حسن

didar.kasgar945