درگیری لفظی استاندار گیلان با یک شهروند سیاهکلی/ این چه مردمی بودن است آقای استاندار!

به گزارش لنگرخبر به نقل از درسیاهکل، جلسه تودیع حیدری فرماندار سابق و معارفه اسلامی فرماندار جدید شهرستان سیاهکل با حضور نجفی استاندار گیلان برگزار شد.

این جلسه بدون حواشی نبود و در قسمتی از آن با رد و بدل شدن حرف هایی بین استاندار و یکی از افراد حاضر در جلسه که طبق برنامه ریزی انجام شده می بایست به نمایندگی از مردم شهرستان سخنرانی کند، روبرو شد.

این فرد که قرار بود به نمایندگی از مردم شهرستان سیاهکل سخنرانی کند، زمانیکه به وی وقت سخنرانی ندادند و نوبت به سخنرانی استاندار رسید، گفت: آقای استاندار؛ قرار بود تا من به نمایندگی از مردم سخن بگویم، اما می گویند که به دلیل کمبود وقت نمی توانم حرف هایم را به شما بزنم.

وی که با تلخی نگاه استاندار و پا درمیانی امام جمعه و برخی از مسئولین سخن خود را آغاز کرد، در حال تشریح تاریخچه شهرستان سیاهکل بود که استاندار به وی گفت «به سر اصل مطلب برو».
نماینده مردم شهرستان سیاهکل در این جلسه گفت: آقای استاندار! سیاهکل ۱۸ سال است که به شهرستان تبدیل شده و در این مدت هفت فرماندار عوض کرده است و در هرکدام از آنها به صورت میانگین ۲ سال و ۷ ماه و ۵ روز فرماندار این شهرستان بوده اند. دلیل عدم پیشرفت سیاهکل همین است.
وی با بیان اینکه این شکل مدیریت کارآیی ندارد، تصریح کرد: بهتر است در تصمیم گیری های خود برای تغییر مدیران تجدید نظر کنید، زیرا ما می بایست به آیندگان خود نیز جواب بدهیم.
به گزارش خبرنگاردرسیاهکل، در اینجا بود که حیدری از وی خواست که به دلیل کمبود وقت؛ سخنانش را خاتمه بدهد.

استاندار گیلان ابراز کرد: مردم بهتر است سخنورهای خود را در جلسات بشناسند که چگونه سخن می گویند.
نجفی افزود: به محض رسیدن به سیاهکل به من اطلاع دادند که نهار آماده است، اما من گفتم که به احترام مردم نهار نمیخورم زیرا آنها منتظر هستند و در این جلسه شرکت کردم.
وی با اشاره به نگرانی های به وجود آمده از رفتن حیدری از شهرستان سیاهکل، گفت: خوشحالم که فرمانداری را منتصب کردیم که مردم از رفتن آن نگران هستند و شکر خداوند را به جا می آورم که شرمنده مردم نشدم.
نماینده عالی دولت در استان گیلان ادامه داد: حیدری اولین کار فرمانداری خود رادرسیاهکل آغاز کرد و من و دوستان دیگر نگران این موضوع بودیم. اما به دلیل اینکه احساس می کردیم که وی علاقه مند به منطقه است، این پست را به وی محول کردیم.
نجفی در رابطه با عمر کم حضور فرماندران درسیاهکل و در پاسخ به اینکه این شکل مدیریت کارآیی ندارد، تأکید کرد: من دکترای مدیریت روابط انسانی دارم و ۱۴ سال مدرس همین رشته در دانشگاه ها بوده ام.
وی با بیان اینکه شما دلتان می سوزد، اما استاندار به عنوان پدر استان نیز دلسوز گیلان است، خاطرنشان کرد: اسلامی دارای مدرک فوق لیسانس عمران از دانشگاه گیلان است. گرفتن مدرک از این دانشگاه دشوار است. وی شهردار رودسر بوده و پست های مهمی نیز در استان داشته است و من در جلسات متوجه قدرت مدیریت وی شده ام.
استاندار گیلان با بیان اینکه اسلامی جزو فرمانداران موفق این نظام و استان گیلان خواهد بود و من در این رابطه شکی ندارم، گفت: من قصد نداشتم در ابتدای کار از اسلامی تعریف کنم، اما با توجه به فضایی که در سطح شهرستان وجود دارد که خارج از انصاف است؛ این نکته را بیان کردم.

نجفی ابراز کرد: دو یا سه شهرستان قصد داشتند تا اسلامی را به فرمانداری خود ببرند و حتی نماینده یکی از همین شهرستان ها از من به همین دلیل گله مند بود.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست های من استفاده از مدیران داخلی وزارت کشور است و دولت نیز به همین موضوع تأکید دارد، بیان کرد: حیدری درون بخشی نبود، با این حال رضایتمندی درسیاهکل ایجاد کرده است، اما آوردن مدیران خارج از وزارت کشور با ریسک همراه است.

استاندار گیلان با بیان اینکه ما در مقابل مردم سر تعظیم فرود می آوریم، خاطرنشان کرد: حیدری به شهرستانی می رود که من متعلقاتی به آنجا دارم.
در انتهای سخنرانی نجفی، این فرد تأکید کرد: این چه مردمی بودن است آقای استاندار! شما باید وقار و سنگینی خودتان را حفظ کنید، شما به شکلی حرف می زنید که انگار تیکه می پرانید.
استاندار نیز در پاسخ به وی گفت: من مردمی بودم و هستم، آری؛ به شکلی به شما می گویم. مردم قضاوت خواهند کرد.
نماینده مردم شهرستان سیاهکل در این جلسه با طرح این سوال که آیا این تغییر و تحول با تغییرات اسلامی سازگار است، خطاب به استاندار گفت: از انتصاب شما بیش از دو سال می گذرد، شما کی به مسجد جامع آمدید و با مردم سخن گفتید؟ چنین نکنید.

author ۲۴ دی ۱۳۹۴
author 441 views