برخی رسانه های داخلی به جای قدردانی از سپاه،‌ تشکر آمریکا را برجسته کردند!
برخی رسانه های داخلی به جای قدردانی از سپاه،‌ تشکر آمریکا را برجسته کردند!

امام جمعه کومله افزود : این اقدام اقتدار، امنیت و شجاعت سپاه در دفاع از مرزهای کشور را گویاتر کرده است ولی برخی رسانه های داخلی به جای قدردانی از سپاه،‌ تقدیر و تشکر آمریکاییها را برجسته کردند!!

به گزارش لنگرخبر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کومله در  ادامه سلسله مباحث موانع سبک زندگی تاکید کرد : خداوند در حلال و حرام بودن مال بیشتر از موارد دیگر تاکید دارد چرا که لقمه در انسان تاثیر گذار و مصرف و نگهداری مال حرام آخرت سوز بوده وانسان را از ملاقات الهی باز می دارد.

امام جمعه کومله با اشاره به دستگیری سربازان امریکایی در آب های خلیج فارس افزود : این اقدام اقتدار، امنیت و شجاعت سپاه در دفاع از مرزهای کشور را گویاتر کرده است ولی برخی رسانه های داخلی به جای قدردانی از سپاه،‌ تقدیر و تشکر آمریکاییها را برجسته کردند!!

وی با بیان اینکه شیفتگی به فرهنگ و دولت آمریکا نشانه ذلت سیاسی این رسانه ها است، اظهار کرد : آزادی ملوانان آمریکایی نشانه رافت اسلامی و صلح طلبی جمهوری اسلامی است.
سلیمانی هدف آمریکا از سنگ اندازی های اخیر را از بین بردن دانش هسته ای در ایران اعلا کرد و تصریح کرد : لازم است دولت برای بهبود صنعت چای و به‌سازی مزارع چای برنامه ریزی کند و دست به دست شدن بدهی چایکاران نشانه بی خیالی و عدم توجه به آه و سوز مردم است.
امام جمعه کومله افزود : به کسانی رای می دهیم که ولایت فقیه را بازیچه خود قرار ندهند و کاندیداها و هواداران آنها وحدت مردم را خدشه دار نکنند و خود را فدای نظام کنند نه نظام را فدای خود.