برخی رسانه های داخلی به جای قدردانی از سپاه،‌ تشکر آمریکا را برجسته کردند!

امام جمعه کومله افزود : این اقدام اقتدار، امنیت و شجاعت سپاه در دفاع از مرزهای کشور را گویاتر کرده است ولی برخی رسانه های داخلی به جای قدردانی از سپاه،‌ تقدیر و تشکر آمریکاییها را برجسته کردند!!

به گزارش لنگرخبر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کومله در  ادامه سلسله مباحث موانع سبک زندگی تاکید کرد : خداوند در حلال و حرام بودن مال بیشتر از موارد دیگر تاکید دارد چرا که لقمه در انسان تاثیر گذار و مصرف و نگهداری مال حرام آخرت سوز بوده وانسان را از ملاقات الهی باز می دارد.

امام جمعه کومله با اشاره به دستگیری سربازان امریکایی در آب های خلیج فارس افزود : این اقدام اقتدار، امنیت و شجاعت سپاه در دفاع از مرزهای کشور را گویاتر کرده است ولی برخی رسانه های داخلی به جای قدردانی از سپاه،‌ تقدیر و تشکر آمریکاییها را برجسته کردند!!

وی با بیان اینکه شیفتگی به فرهنگ و دولت آمریکا نشانه ذلت سیاسی این رسانه ها است، اظهار کرد : آزادی ملوانان آمریکایی نشانه رافت اسلامی و صلح طلبی جمهوری اسلامی است.
سلیمانی هدف آمریکا از سنگ اندازی های اخیر را از بین بردن دانش هسته ای در ایران اعلا کرد و تصریح کرد : لازم است دولت برای بهبود صنعت چای و به‌سازی مزارع چای برنامه ریزی کند و دست به دست شدن بدهی چایکاران نشانه بی خیالی و عدم توجه به آه و سوز مردم است.
امام جمعه کومله افزود : به کسانی رای می دهیم که ولایت فقیه را بازیچه خود قرار ندهند و کاندیداها و هواداران آنها وحدت مردم را خدشه دار نکنند و خود را فدای نظام کنند نه نظام را فدای خود.