چهره واقعی اشتون را ببینید + عکس

به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی مردم حلبچه و جنایتی که دیکتاتور سابق عراق مرتکب شد پوسترهایی با عنوان حقوق بشر به سبک غربی و در سطح شهر تهران نصب شده است. به گزارش خلنگرنیوز به نقل از دانا، به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی مردم حلبچه و جنایتی که دیکتاتور سابق عراق مرتکب شد پوسترهایی با […]

به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی مردم حلبچه و جنایتی که دیکتاتور سابق عراق مرتکب شد پوسترهایی با عنوان حقوق بشر به سبک غربی و در سطح شهر تهران نصب شده است.

به گزارش خلنگرنیوز به نقل از دانا، به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی مردم حلبچه و جنایتی که دیکتاتور سابق عراق مرتکب شد پوسترهایی با عنوان حقوق بشر به سبک غربی و در سطح شهر تهران نصب شده است.

در بیلبوردها با عنوان “حقوق بشر به سبک غربی” چهره کاترین اشتون به دو نیم تقسیم شده که یک نیمه آن تصویر نیمرخ او و نیمه دیگرش تصویر دیکتاتور سابق عراق صدام حسین است.