فتوکاتور / داداش،مسئولین به چیزی دست نزنن خدای نکرده خسته میشن
فتوکاتور / داداش،مسئولین به چیزی دست نزنن خدای نکرده خسته میشن

عکس ها و مطالب ذکر شده شوخی می باشد.  سری دوم تصاویر شوخی با مسئولین منتشر شد .نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید      

عکس ها و مطالب ذکر شده شوخی می باشد.

 سری دوم تصاویر شوخی با مسئولین منتشر شد .نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید