افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات محیط زیست در لایحه بودجه ۹۵

عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس از افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات محیط زیست در لایحه بودجه ۹۵ خبر داد و گفت: افزایش بودجه‌ سازمان محیط زیست درسال آینده قدرت نظارتی این سازمان را بر عملکرد نهادها را افزایش می دهد.

به گزارش لنگرخبر، مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۵ دولت بودجه سازمان محیط زیست را حدود ۵۰ درصد افزایش داده است، افزود: باید این نکته را مدنظر قرار داد که حل مشکلات زیست محیطی تنها اختصاص و تزریق منابع مالی نیست، در حالی که سازمان محیط زیست باید با اهرم‌های قانونی خود از منابع دستگاه‌های مرتبط با آلودگی زیست محیطی استفاده کرده تا معضلات کشور در این زمینه رفع شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: محیط زیست باید وزارت کشور را مکلف کند تا خودروهای فرسوده از سطح شهر جمع‌آوری شوند، زیرا در این صورت است که نیروی انتظامی نیز مکلف به جلوگیری از تردد این خودروها می شود؛ همچنین در حفظ جنگل ها، سازمان محیط زیست باید نظارتی بر این سازمان  داشته باشد تا حفاظت از جنگل ها به طور دقیق صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، به لزوم توجه محیط زیست در مورد پسماندها اشاره کرد و گفت: در این زمینه، سازمان شهرداری و دهیاری های کشور از مالیات بر ارزش افزوده ۷ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارد که محیط زیست باید این  سازمان را مجاب کند که از این منابع مالی در جهت حفظ موضوعات زیست محیطی استفاده کند.

لاهوتی یادآور شد: به نظر می رسد سال آینده محیط زیست باید از اختیارات خود جامع‌تر استفاده کرده تا بهتر بتواند منابع دستگاه های دیگر را در این زمینه مدیریت کند، بنابراین با توجه به این موارد شرایط بهتری را به لحاظ زیست محیطی درسال آینده شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه محیط زیست نباید در صحنه اجرا ظاهر شود، تصریح کرد:  به عنوان مثال اگر منابع مالی دفن پسماندها را به محیط زیست بدهیم، آیا این سازمان قادر است این مشکل را رفع کند؟ طبیعی است که در این شرایط سازمان محیط زیست درجمع آوری پسماندها ناتوان خواهد بود؛ پس لازم است سازمان محیط زیست از اهرم‌های قانونی خود برای نظارت بر عملکرد نهادهای مربوطه با آلوده کنندگان زیست محیطی به درستی استفاده کند.

عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت:  بودجه‌ای که دولت درسال آتی برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته برای استفاده بهتر این سازمان از قدرت نظارتی است تا از طریق این اعتبارات مسایل مربوط به حوزه زیست محیطی را مدیریت کند.