مدیرعامل پیشین پرسپولیس در بیمارستان بستری شد (۲)

 مدیرعامل پیشین پرسپولیس دچار سانحه رانندگی و در بیمارستان بستری شد. به گزارش لنگرنیوز ، حبیب کاشانی به‌دلیل سانحه رانندگی در بیمارستان بستری شد. او در مسیر منتهی به بهشت زهرا(ع) و در حال عزیمت برای شرکت در مراسم تدفین پدر یکی از شهدا بود که برخورد یک دستگاه خودرو از عقب با خودروی او […]

 مدیرعامل پیشین پرسپولیس دچار سانحه رانندگی و در بیمارستان بستری شد.

به گزارش لنگرنیوز ، حبیب کاشانی به‌دلیل سانحه رانندگی در بیمارستان بستری شد. او در مسیر منتهی به بهشت زهرا(ع) و در حال عزیمت برای شرکت در مراسم تدفین پدر یکی از شهدا بود که برخورد یک دستگاه خودرو از عقب با خودروی او سبب مصدومیتش شد. کاشانی راننده نبود و در صندلی عقب خودرو نشسته بود.

قرار است فردا (شنبه) از مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس MRI گرفته تا وضعیت او برای گروه پزشکی مشخص شود.