سیاست های محدود کننده پاسخگوی فضای مجازی نیست

به گزارش لنگرخبر به نقل ار  به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور, دکتر سید ابوالحسن فیروز آبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در اولین نشست بین المللی سبک زندگی و سلامت؛ فرهنگ و فضای مجازی در دانشگاه تهران گفت: ما باید در حوزه سیاست گذاری مشکلات را با توافق و اجماع حل کنیم البته اجماع کلی امکانپذیر نیست اما باید تا قبل از شکل گیری فضای مجازی به یک اجماع نسبی در تصمیم گیری ها دست یابیم چرا که هر گونه عدم اجماع باعث عدم توفیق در سیاست گذاری می شود.

وی با اشاره به این که باید در دستگاه های حاکمیتی, درحاکمیت و همچنین میان دستگاه های حاکمیتی,بخش خصوصی و جامعه مدنی از طریق فرایند مشارکت و با درک و شناخت مبتنی بر عقلانیت مجازی حرکت کنیم, افزود: باید مبانی روشن برای سیاست گذاری در فضای مجازی داشته باشیم. اسناد بالادستی و گزاره های مذهبی باید مورد توجه قرار گیرند اما واقعیت این است که بعد از توافق نسبی باید مبانی ارزشی مشخصی برای این حوزه تعیین شود.

دکتر فیروزآبادی با بیان این که ذی نفعان کلیدی حوزه فضای مجازی باید شناخته شده و نقش مناسب به آنها داده شود, تاکید کرد: برخی احساس می کنند در سیاست گذاری ها می توانند هر آنچه در فضای جغرافیایی اعمال حاکمیت می شود در فضای مجازی هم انجام شود همچون شبکه های اجتماعی اما آیا شبکه های اجتماعی در چارچوب سرزمینی ما شکل گرفته و بازی می کند و آیا هر گونه اعمال سیاستی بر آنها می تواند عقلایی باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: برای اولویت بندی ابعاد سیاسی, اقتصادی, اجتماعی ,فرهنگی و امثالهم در فضای مجازی و ایجاد رابطه معقول میان توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی مشکلات اساسی داریم و یکی از بحث هایی که در ارزش های فرهنگی مطرح است بحث جهانی شدن, جهانی محلی شدن یا محلی شدن است .

وی با بیان این که در این حوزه ما مشکلاتی داریم که به دلیل شکل نگرفتن عقلانیت مجازی است, اظهار داشت: طیف های متعددی در فضای مجازی شکل گرفته که این طیف ها به صورت آینه ای از فضای واقعی است و فضای مجازی ابزار نبوده و تنها توانایی نیست و توانمند سازی هم دارد. یعنی انسانی که در فضای مجازی قرار می گیرد انسانی نیست که فضای حقیقی او بسط یافته باشد بلکه فضای مجازی باعث می شود انسان علاوه بر توانایی, توانمند هم شودواین انسان متفاوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین در تشریح فضای مجازی گفت: فضای مجازی از ارتباط شروع شده و دراین ارتباط خدمات و اطلاعات تبادل می شود و ارتباطی که برقرار می شود به نوعی انسان ها را به سمت همانند سازی فکری, ذهنی, تصویری ,احساسی, نمادی و نشانه ای حرکت می دهد.

وی با بیان ا ین که این مبادله شناختی و حرکت به سوی همانند سازی به نوعی اعمال قدرت است, افزود: یکی از تعاریف قدرت تغییر رفتار است بنابراین انسان ها در فضای مجازی قرار می گیرند که در آن تبادل شکل می گیرد و به سمت همانند سازی می روند و در حقیقت نوعی اعمال قدرت در این فضا برقرار می شود.

دکتر فیروزآبادی تاکید کرد: این فضا از خصایص فشردگی زمانی, مکانی و بصری برخوردار است و این باعث می شود که فضایی که ایجاد می شود به مراتب بزرگ تر از فضای حقیقی باشد البته آغاز آن از نقطه واقعی است ولی ادامه آن وابستگی کمی به فضای حقیقی دارد و تفاوت در هنجارها, باورها و ارزش ها در این فشردگی ایجاد خواهد شد و ما را با تغییرات فرهنگی سریعتر از شرایط عادی مواجه می کند.

وی تصریح کرد: این فضا فضای فعالی است چون مبتنی بر شناخت و خرد است و بر همین اساس تعیین روابط بین عناصر آن به سادگی امکانپذیر نبوده و روابط علی به سادگی قابل کشف نیستند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: بشر سیاست گذاری را در فضای واقعی در بستر زمان در سال های طولانی فرا گرفته اما ایا همان روش های سیاست گذاری که ما در حوزه فضای واقعی داریم قابل تعمیم در فضای مجازی است؟ واقعیت این است که این فضا هنوز شکل نگرفته و آینده آن حتی برای کسانی که بازیگران اصلی این فضا هستند نیز روشن نیست البته در این فضا سازی کسانی رهبری داشته و نقش برجسته تری دارند.

author ۱ بهمن ۱۳۹۴
author 324 views