یک لنگرودی مربی نمونه کشتی فرنگی جوانان کشور شد

رقابت های کشتی فرنگی جوانان کشور به پایان رسید.

به گزارش لنگرخبر به نقل از لنگراسپورت ، رقابت های عمومی کشتی فرنگی جوانان کشور با شرکت ۳۶۱ کشتی گیر از ۲۹ استان در قالب ۳۰ تیم در ۸ دور و با انجام ۳۸۸ کشتی، روز اول بهمن ماه در خانه کشتی تهران برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات محمد محبی از لنگرود به عنوان مربی نمونه انتخاب شد.