حضور مردم در گلزار شهدا لنگرود در زمان تحویل سال نو + تصاویر
حضور مردم در گلزار شهدا لنگرود در زمان تحویل سال نو + تصاویر

همانند سایر شهرستان ها دیگر کشور مراسم ویزه ای در گلزار شهدا لنگرود در زمان تحویل سال نو برگزار شد.در این مراسم که با اقامه نماز مغرب و عشا همراه بود ، سخنرانی و قرائت زیارت عاشورا از دیگر برنامه های این مراسم بود. به گزارش لنگرنیوز ، همانند سایر شهرستان ها دیگر کشور مراسم […]

همانند سایر شهرستان ها دیگر کشور مراسم ویزه ای در گلزار شهدا لنگرود در زمان تحویل سال نو برگزار شد.در این مراسم که با اقامه نماز مغرب و عشا همراه بود ، سخنرانی و قرائت زیارت عاشورا از دیگر برنامه های این مراسم بود.

به گزارش لنگرنیوز ، همانند سایر شهرستان ها دیگر کشور مراسم ویزه ای در گلزار شهدا لنگرود در زمان تحویل سال نو برگزار شد.در این مراسم که با اقامه نماز مغرب و عشا همراه بود ، سخنرانی و قرائت زیارت عاشورا از دیگر برنامه های این مراسم بود.