آبگرفتگی خیابان دریاسر و نارضایتی ساکنین در روزهای آغازین سال ۱۳۹۳ + فیلم
آبگرفتگی خیابان دریاسر و نارضایتی ساکنین در روزهای آغازین سال ۱۳۹۳ + فیلم

شب گذشته خبری مبنی بر آبگرفتگی بخشی از خیابان های دریاسر لنگرود از اخبار ساعت ۲۰ شبکه باران پخش گردید که بگرفتگی آن منطقه موجب نارضایتی صاحبین مشاغل دریاسر شده است. به گزارش لنگرنیوز ، شب گذشته خبری مبنی بر آبگرفتگی بخشی از خیابان های دریاسر لنگرود از اخبار ساعت ۲۰ شبکه باران پخش گردید که […]

شب گذشته خبری مبنی بر آبگرفتگی بخشی از خیابان های دریاسر لنگرود از اخبار ساعت ۲۰ شبکه باران پخش گردید که بگرفتگی آن منطقه موجب نارضایتی صاحبین مشاغل دریاسر شده است.

به گزارش لنگرنیوز ، شب گذشته خبری مبنی بر آبگرفتگی بخشی از خیابان های دریاسر لنگرود از اخبار ساعت ۲۰ شبکه باران پخش گردید که بگرفتگی آن منطقه موجب نارضایتی صاحبین مشاغل دریاسر شده است.

 

در بخش مورد نظر با بارش کوچکترین باراندگی خیابان های اطراف مغازه ها دچار آبگرفتگی می شود که مانع کسب و کار صاحبان مشاغل شده است.

در این زمینه لازم است مدیران شهرستانی تدبیری برای این مورد بیاندیشند.

 

سعی میکنیم در این زمینه مراحل رسیدگی این مورد را توسط مسئولین منعکس کنیم.

 

{flv}daryasar|||1{/flv}