خواننده زن: لطفا مجازات اعدام را احیا کنید!

به گزارش لنگرخبر، دمت آکالین،خواننده زن ترکیه در واکنش به حادثه تجاوز در خیابان بغداد که سروصدای زیادی کرده خواستار بازگشت اعدام به قوانین ترکیه شد.

این خواننده زن ترکیه همسو با خیلی از هنرمندان این کشور نسبت به این حادثه واکنش نشان داد اما به شکلی که متفاوت تر از بقیه بود.
او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی نوشت:”دیگر کافی است؛ اعدام را برگردانید”
لازم به ذکر است در قوانین ترکیه اعدام وجود ندارد و حکم حبس ابد برای مجریان با جرمهای سنگین در نظر گرفته می شود.
author ۸ بهمن ۱۳۹۴
author 384 views