حزب مؤتلفه اسلامی گیلان قطعا در کنار شخصیت های ارزشی می ایستد

به گزارش لنگرخبر، حسن کربلایی در گفت و گو با خبرنگار گیل بوم، در واکنش به ادعای اعتدال گرایان مبنی بر تلاش حزب موتلفه اسلامی برای ایجاد تفرقه و عدم رسیدن اصولگرایان به وحدت، اظهار کرد: حزب مؤتلفه اسلامی گیلان قطعا در کنار سایر تشکل های اصولگرا و شخصیت های ارزشی می ایستد و هیچ امتیاز ویژه ای ندارد.

وی افزد: موتلفه اسلامی بر خود وظیفه می داند مثل گذشته از افرادی صالح، کاردان و ارزشی حمایت کند و هیچ سهمی را تعقیب نخواهد کرد.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی گیلان ادعای اعتدالیون را تکذیب کرد و گفت: آنچه در باره بنده گفته شده است صحت ندارد.

کربلایی ادامه داد: البته ممکن است در یک دوره از انتخابات شورا ها در رشت موافق فهرست تنظیمی نبودم و یک یا دونفر را برای عضویت در شورا صالح نمی دانستم و بعدها معلوم شد من درست می گفتم.

وی افزود: به هر حال تلاش همه اصولگرایان این است که فهرستی واحد ارائه دهند و همه نیز در قبال آن فهرست، تلاش کنند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی گیلان تصریح کرد: البته بدیهی است چنانچه در بعضی حوزه ها به توافق جمعی نرسیم، در آن حوزه، سکوت خواهیم کرد.

author ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
author 367 views