رباعی خانی لنگرودی در خصوص “خط فقر”

داوود خانی لنگرودی در خصوص خط فقر رباعی را برای تحریریه لنگرخبر ارسال کرده است

به گزارش لنگرخبر، داوود خانی لنگرودی در خصوص خط فقر رباعی را برای تحریریه لنگرخبر ارسال کرده است که در زیر میخوانید.

خبرگزاری ها: دولت به صورت تلویحی و غیررسمی خط فقر را یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کرد.

از: داوود خانی لنگرودی

گفتیم بُنِ پنیر و نـــــــان می گیریم

مستخدم دولتیم و جـــــان می گیرم

یک مِلیون و نیم خط فقر است؛ حقوق،

یک مِلیون و چارصد تومان می گیـرم!

۵ بهمن ۱۳۹۴

رباعی خط فقر