گزارش تصویری از یادواره ۱۳ شهید روستای پاپکیاده
گزارش تصویری از یادواره ۱۳ شهید روستای پاپکیاده

عصر روز سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۲ مراسم یادواره ۱۳ شهید روستای پاپکیاده لنگرود در مسجد نبی اکرم (ص) برگزار شد.از ۱۳ شهید این روستا ۱۰ شهید از اولاد ائمه اطهار هستند.    

عصر روز سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۲ مراسم یادواره ۱۳ شهید روستای پاپکیاده لنگرود در مسجد نبی اکرم (ص) برگزار شد.از ۱۳ شهید این روستا ۱۰ شهید از اولاد ائمه اطهار هستند.