باشگاه صالحی لنگرود،‌ در لیست باشگاه های برتر گیلان قرار گرفت

باشگاه صالحی لنگرود نیز به عنوان یکی از باشگاه های برتر استان و باشگاه نمونه شهرستان لنگرود انتخاب شود.

به گزارش لنگرخبر، روز گذشته همایش تجلیل از باشگاههای ورزشی و سرمایه گذاران بخش خصوصی استان گیلان تجلیل شد.

این همایش که توسط اداره کل ورزش و جوانان استان انجام شد باشگاه صالحی لنگرود از جمع ۳۲ باشگاه،‌ به عنوان یکی از باشگاه های برتر استان و باشگاه نمونه شهرستان لنگرود انتخاب شد.

نظم و انضباط، نظافت، اخلاق محوری، خلاقیت، قهرمان پروری، امکانات و میزان ارائه بیمه ورزشی به اداره کل از جمله معیارهای وزارت ورزش و جوانان برای انتخاب باشگاه های برتر می باشد.

در استان گیلان ۷۴۰ باشگاه بخش خصوصی در رشته های مختلف ورزشی فعالیت دارند.

photo_2016-02-01_10-17-07

small_image

photo_2016-02-01_10-17-38