هاشمی هم دلواپس شد
هاشمی هم دلواپس شد

ایجاد تشکیک و تردید در دل های مردم، خوی افرادی است که به انزوا رفته و با دست و پا زدن و بازی کردن در پازل بیگانه تلاش میکنند خود را بالا بکشند.

ایجاد تشکیک و تردید در دل های مردم، خوی افرادی است که به انزوا رفته و با دست و پا زدن و بازی کردن در پازل بیگانه تلاش میکنند خود را بالا بکشند.

البته حال این گونه افراد، دنیایی است هر چند ملبس به لباس های مقدسی باشند.

فراموشی و خاطره گویی زبان حال برخی از مدعیانی است که خود را صاحب انقلاب و همنشین و یاور امام خمینی می دانند.

می پندارند که چون در شکل گیری انقلاب نقش داشته اند مصون از هرگونه خطایند و اگر هم خطا کنند گذشته انقلابی آنها، خطایشان را پاک می کند.

اگر خوب و بد در کنار هم نباشد شناخت حقیقت سخت است و مردم در انتخاب مسیر درست به اشتباه می افتند.

نقشی که هاشمی در پازل بد ایفا می کند، فرمایشات گهربارشان از نامه های بی سلامش به ولایت فقیه، کلاغ خواندن مردم و خاطره هایی از امام خمینی(ره) که تاکنون تایید نشده اند نمونه ای از فعالیت وی است.

شاید بتوان گفت بازی هایی که دشمن قصد دارد در کشور طراحی و برنامه ریزی کند از سخنرانی های همین شخصیتی است که داعیه انقلابی گری و یاور بودن امام خمینی را یدک می کشد.

به زعم دشمن، صندوق های رای و صحنه انتخابات، یکی از بهترین فرصت هایی است که میتوانند نقشه های خود را پیاده سازی کنند.

تخریب و هجمه به شورای نگهبان و ثبت نام های فله ای از سوی طیف خاصی از جبهه سیاسی، از جمله اهدافی است که دشمن برای آن ها از قبل برنامه ریزی و پازل چینی کرده است.

همگان، تخریب شورای نگهبان و زیر سوال بردن این پست حساس کشوری از سوی معاندین را شاهد بودند که برخی از خواص نیز همنوا با دشمن و از تریبون های داخلی در حال تخریب و زیر سوال بردن شورای نگهبان هستند.

البته افرادی که اقدام به چنین کارهایی میکنند، کسانی هستند که هرچند سابقه انقلابی گری دارند ولی خاطرات مستند آنان زبان گویای زندگی و منش آنان در گذشته است.

کسانی که در مواضع حساس کشور به جای دعوت مردم به وحدت بیشتر و بستن راه های نفوذ، خود کلیددار پروژه نفوذ بودند، کاخ نشینانی که امروز دلواپس وضعیت کشور و دل نگران مردم کوخ نشین شده اند.

کسانی که خود را مدعی انقلاب می دانند ولی از عهده تربیت فرزندان خود ناتوان هستند که پرونده ها و افشاگری های آشکار غرب زدگان سند محکمی بر این موضوع است.

سوالی که پیش می آید این است که جناب هاشمی، شما که شورای نگهبان را زیر سوال برده اید چرا آن زمانی که همین شورای نگهبان شما را به عنوان کاندیدا مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان و … تایید کردند آن روز لب به سخن و زیر سوال بردن نگشودید و امروز همنوا با سلطه شده اید؟

در خصوص عملکرد های دهه اخیرتان غیر این است که نمی توان باور کرد که شما همان هاشمی اوایل انقلاب باشید؟

البته تخریب دولت گذشته، شخصیت سازی کذایی برای برخی از افراد و خواص، تنه خالی کردن در مواقع حساس و عدم همراهی رهبر معظم انقلاب در مقاطع حساس کشور از دیگر هنرهای هاشمی است که ظاهرا برخی قصد ندارند چشمانشان را بر این باورها باز کنند.

حسن غلامپور/سردبیر پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر