فیلم منتشر شده از گروگان گیری ۵ مرزبان ایرانی توسط گروه جیش العدل
فیلم منتشر شده از گروگان گیری ۵ مرزبان ایرانی توسط گروه جیش العدل

گروه تروریستی جیش العدل در چند روز اخیر فیلم گروگان گیری ۵ مرزبان ایرانی را یوتیوب منتشر کردند.   {flv}marbanan|||1{/flv}  

گروه تروریستی جیش العدل در چند روز اخیر فیلم گروگان گیری ۵ مرزبان ایرانی را یوتیوب منتشر کردند.

 

{flv}marbanan|||1{/flv}