نظارت پلیس بر اقدامات مراکز معاینه‌فنی ضروری است

نایب رئیس فراکسیون محیطزیست و توسعه پایدار مجلس با بیان اینکه در صدور برگه معاینه فنی اغماض‌های بسیاری صورت می‌گیرد، گفت: پلیس با دقت بالایی باید بر انجام اقدامات مراکز معاینه فنی خودور نظارت کند.

به گزارش لنگرخبر، مهرداد بائوج لاهوتی درباره لزوم معاینه فنی به شیوه صحیح و قانونی، گفت: تصمیم اشتباهی که منجر به افزایش سن معاینه فنی به ۵ سال برای خودروهای نو شد تبعات منفی بسیاری را  داشت که آلودگی هوا یکی از آنها بود اما خوشبختانه در لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا  نمایندگان با کاهش سن معاینه فنی به دو سال در کمیسیون‌های تخصصی موافقت کردند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گذشته به دلیل تعداد کم مراکز معاینه فنی، برخی مواقع برگه‌های فنی بدون معاینه صادر می‌شد اما با افزایش تعداد مراکز دقت در صدور برگه‌های فنی افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه پلیس باید بر اقدامات مراکز معاینه فنی نظارت دقیقی داشته باشد، گفت: معاینه فنی برای سلامت راننده و رفع آلودگی هوا ضروری است لذا از صدور برگه‌های فنی به شکل صوری باید جلوگیری شود متاسفانه کمبود تعداد مراکز و ابزار مورد نیاز منجر به اغماض‌ در این زمینه شده است.

لاهوتی تاکید کرد: به طور قطع با نظارت پلیس و بررسی تجهیزات مراکز معاینه فنی از بروز تخلفات در صدور برگه معاینه فنی جلوگیری می شود.

نائب رئیس فراکسیون محیطزیست و توسعه پایدار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه  نگاه درآمدزایی به افزایش مراکز معاینه فنی، برای حمایت بخش خصوصی لازم است، گفت: نگاه درآمدزایی، نگاه بدی نیست اما نباید دلیلی برای انجام اقدامات نادرست و نیمه تمام باشد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، در یکی از مواد لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، بر کاهش سن معاینه فنی به دو سال تاکید شده است.