مردم شهرستان لنگرود فریب سودجویان را نخورند + مبلغ ثبت نام یارانه

با آغاز ثبت نام دور دوم هدفمندی یارانه ها سیل عظیمی از مردم به سوی کافی نت ها و امور مشترکین و … برای ثبت نام مراجعه می کنند. به گزارش لنگرنیوز ، با آغاز ثبت نام دور دوم هدفمندی یارانه ها سیل عظیمی از مردم به سوی کافی نت ها و امور مشترکین و […]

با آغاز ثبت نام دور دوم هدفمندی یارانه ها سیل عظیمی از مردم به سوی کافی نت ها و امور مشترکین و … برای ثبت نام مراجعه می کنند.

به گزارش لنگرنیوز ، با آغاز ثبت نام دور دوم هدفمندی یارانه ها سیل عظیمی از مردم به سوی کافی نت ها و امور مشترکین و … برای ثبت نام مراجعه می کنند.

 

در این بین برخی از افراد سودجو ، در چند روز اخیر برگه هایی را با دریافت هزینه ما بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ در بین مردم شهرستان با مهر دفتر(کافی نت و …) پخش کردند و وعده های دروغینی شنیده شده که اگر این برگه را نداشته باشید نمی توانید ثبت نام کنید.

در این بین فرمانداری شهرستان لنگرود با ارسال پیامک در دو مرحله به مسئولین کافی نت ها و امورمشترکین شهرستان پیام زیر را برای اطلاع رسانی و تذکر ارسال کردند:

 

۱ – براساس قانون ثبت نام جدید هدفمندی یارانه ها ، فروش فرم های ثبت نام به متقاضیان غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده و یا گزارش از سوی ارباب رجوع بربر مقررات برخورد می گردد..(فرمانداری لنگرود)

 

۲ – برابر نرخ اعلامی از سوی اداره صنعت ، معدن و تجارت هزینه ثبت نام دریافت یارانه نقدی خانوار ها حداکثر ۲۰۰۰۰ ریال می باشد، مقتضی است مبلغ اعلامی به صورت تراکت تهیه و در جلوی دید مشتریان نصب گردد.(فرمانداری لنگرود)

 

با این وصف مردم در صورت مشاهده فروش فرم های ثبت نام و یا دریافت بیشتر از هزینه اعلام شده می توانند با شماره تلفن بازرسی شهرستان تماس و گزارش را برای بررسی بازرسان اعلام کنند.