راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن در لنگرود به روایت تصویر

مردم لنگرود امروز همپای تمام ملت ایران به خیابان آمدند و حماسه ای دیگر آفریدند.

به گزارش لنگرخبر، صبح امروز مردم لنگرود با حضور گسترده و باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضمن خلق حماسه ای بزرگ و برپایی جشنی انقلابی مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی زدند.