چرا از دریافت یارانه انصراف میدهیم؟

وحید یامین پور از فعالین فضای مجازی طی مطلبی در صفحه شبکه مجازی خود در «گوگل پلاس» نوشت: همه دلایل را بالا و پایین کردم تا به منطق زیر رسیدم: ما از دریافت یارانه انصراف میدهیم تا دولت بعدها به بهانه ی حل مسائل اقتصادی و تامین منابع پرداخت یارانه ها، بخشی از شرف و […]

وحید یامین پور از فعالین فضای مجازی طی مطلبی در صفحه شبکه مجازی خود در «گوگل پلاس» نوشت:

همه دلایل را بالا و پایین کردم تا به منطق زیر رسیدم:

ما از دریافت یارانه انصراف میدهیم تا دولت بعدها به بهانه ی حل مسائل اقتصادی و تامین منابع پرداخت یارانه ها، بخشی از شرف و حقوق مسلم مان را نفروشد.

 

چه بسا برخی دوست داشته باشند فشار اقتصادی به دولت آنقدر زیاد بشود که صحنه برای سازش و تنازل و وطن فروشی فراهم شود ولی ما تقویت دولت را نوعی دفاع از حیثیت انقلاب می دانیم.

مردم انقلابی همیشه سنگ زیرین آسیاب اند. به از خودگذشتگی جماعتی که شام ۲۴ خرداد تا صبح در خیابان ها رقصیدند امیدی نیست.

 

مردم اگر بدانند به خاطر نان ممکن است شرفشان را به قطعنامه های اروپایی بفروشند از جیبشان هم به دولت کمک میکنند.