وعده های الکترونیکی نماینده لنگرود به ثمر ننشست + مدرک

مطالب زیر تنها تعدادی از مصاحبه های خبری نماینده لنگرود با رسانه ها در خصوص پروژه های مهم شهرستان لنگرود است که مردم سال هاست چشم انتظار محقق شدن و افتتاح آن ها هستند.

به گزارش لنگرخبر،تاثیر گذاری رسانه در افکار عمومی با توجه به ضریب نفوذی که در رده های سنی مختلف پیدا کرده است قابل انکار نیست.

طبیعتا هم میتوان از این امکان به عنوان یک ابزار نیز بهره برد که البته کاربرد های آن متفاوت است.

مطالب زیر تنها تعدادی از مصاحبه های خبری نماینده لنگرود با رسانه ها در خصوص پروژه های مهم شهرستان لنگرود است که مردم سال هاست چشم انتظار محقق شدن و افتتاح آن ها هستند.

 نکته : سوالی که ممکن است در خصوص این موارد پیش آید این است که آیا نماینده لنگرود بدون مطالعه و تحقیق صرفا به گزارش کار و وعده های الکترونیکی بسنده کرده است یا دلائل دیگر نیز وجود دارد؟

بدون زیاده گویی توجه شما را به تیتر های زیر جلب می کنیم.
[table id=2 /]