با زبان خوش انصراف دهید (شعر طنز)
با زبان خوش انصراف دهید (شعر طنز)

در ادامۀ اقدامات صورت گرفته در راستای دعوت به انصراف از سوی کمپین مردمی «نه به یارانۀ نقدی» و اقداماتی مشابه، علی هدیه لو دیروز شعر طنزی را در روزنامۀ قانون نوشت. به گزارش لنگرنیوز ، در ادامۀ اقدامات صورت گرفته در راستای دعوت به انصراف از سوی کمپین مردمی «نه به یارانۀ نقدی» و […]

در ادامۀ اقدامات صورت گرفته در راستای دعوت به انصراف از سوی کمپین مردمی «نه به یارانۀ نقدی» و اقداماتی مشابه، علی هدیه لو دیروز شعر طنزی را در روزنامۀ قانون نوشت.

به گزارش لنگرنیوز ، در ادامۀ اقدامات صورت گرفته در راستای دعوت به انصراف از سوی کمپین مردمی «نه به یارانۀ نقدی» و اقداماتی مشابه، علی هدیه لو دیروز شعر طنزی را در روزنامۀ قانون نوشت.

در این شعر که با عنوان «با زبان خوش انصراف دهید» منتشر شده، آمده است:

با زبان خوش انصراف دهید

 

حسن آقا ؛ سلام و روبوسی                           بابت آن پیام خوصوصی(!)
عرض تبریک و شادی نوروز                              با امید سلامتی، هرروز
گفته شد در شعارهای جدید                          “با زبان خوش انصراف دهید”
یاکه: “یارانه اِندِ خز بازی‌ست!                        ” دولت از این روند ناراضی‌ست
راستش اولش دلم غش رفت                         غش از آن حرف های دلکش رفت
بعدش اما کمی دلم لرزید                             بی‌تعارف بیان کنم: ترسید
این که روز فراق در پیش است                       در سبز است و “باغ” در پیش است
این که این “اتفاق ماهانه                           ” دو قرون پول مفت یارانه
زین سپس از حساب ما برود                         از دل و دیده آب ما برود…
بعد با فکر و یک حساب و کتاب                      من رسیدم به این نتیجه ناب:
حسن آقا! بدون هر گله‌ای                           می‌کنم با شما معامله‌ای
طبق بند نخست این پیمان                           کل یارانه مرا بستان
بند ۲: بنده از مواجب خویش                        می‌دهم مبلغی از آن هم بیش
سر هرماه، صدهزار تومن                            بستانند و واکشند از من
بند۳: لطف کرده با تدبیر                             بدهید اقتصاد را تغییر
تا شود مسکن و متاع و دلار                        قیمت سال‌های هشت و چهار
آنچنان مایلم بدین پیمان                             که به سیمرغ، رستم دستان
سال‌تان خوب و طرحتان پیروز                      مرسی از آن پیامک نوروز

منبع : بولتن