با زبان خوش انصراف دهید (شعر طنز)

در ادامۀ اقدامات صورت گرفته در راستای دعوت به انصراف از سوی کمپین مردمی «نه به یارانۀ نقدی» و اقداماتی مشابه، علی هدیه لو دیروز شعر طنزی را در روزنامۀ قانون نوشت. به گزارش لنگرنیوز ، در ادامۀ اقدامات صورت گرفته در راستای دعوت به انصراف از سوی کمپین مردمی «نه به یارانۀ نقدی» و […]

در ادامۀ اقدامات صورت گرفته در راستای دعوت به انصراف از سوی کمپین مردمی «نه به یارانۀ نقدی» و اقداماتی مشابه، علی هدیه لو دیروز شعر طنزی را در روزنامۀ قانون نوشت.

به گزارش لنگرنیوز ، در ادامۀ اقدامات صورت گرفته در راستای دعوت به انصراف از سوی کمپین مردمی «نه به یارانۀ نقدی» و اقداماتی مشابه، علی هدیه لو دیروز شعر طنزی را در روزنامۀ قانون نوشت.

در این شعر که با عنوان «با زبان خوش انصراف دهید» منتشر شده، آمده است:

با زبان خوش انصراف دهید

 

حسن آقا ؛ سلام و روبوسی                           بابت آن پیام خوصوصی(!)
عرض تبریک و شادی نوروز                              با امید سلامتی، هرروز
گفته شد در شعارهای جدید                          “با زبان خوش انصراف دهید”
یاکه: “یارانه اِندِ خز بازی‌ست!                        ” دولت از این روند ناراضی‌ست
راستش اولش دلم غش رفت                         غش از آن حرف های دلکش رفت
بعدش اما کمی دلم لرزید                             بی‌تعارف بیان کنم: ترسید
این که روز فراق در پیش است                       در سبز است و “باغ” در پیش است
این که این “اتفاق ماهانه                           ” دو قرون پول مفت یارانه
زین سپس از حساب ما برود                         از دل و دیده آب ما برود…
بعد با فکر و یک حساب و کتاب                      من رسیدم به این نتیجه ناب:
حسن آقا! بدون هر گله‌ای                           می‌کنم با شما معامله‌ای
طبق بند نخست این پیمان                           کل یارانه مرا بستان
بند ۲: بنده از مواجب خویش                        می‌دهم مبلغی از آن هم بیش
سر هرماه، صدهزار تومن                            بستانند و واکشند از من
بند۳: لطف کرده با تدبیر                             بدهید اقتصاد را تغییر
تا شود مسکن و متاع و دلار                        قیمت سال‌های هشت و چهار
آنچنان مایلم بدین پیمان                             که به سیمرغ، رستم دستان
سال‌تان خوب و طرحتان پیروز                      مرسی از آن پیامک نوروز

منبع : بولتن