مجلس ایران به تلافی، مذاکره با حضور وندی شرمن را ممنوع کند

مجلس ایران به تلافی، مذاکره در جلسه ای را که خانم شرمن حضور دارد ممنوع کند. به گزارش لنگرنیوز ، قدیری ابیانه در وبسایت خود نوشت : با توجه به مصوبه سنا و کنگره آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود آقای ابوطالبی (سفیر تعیین شده از سوی ایران برای نمایندگی در سازمان ملل متحد در نیویورک) […]

مجلس ایران به تلافی، مذاکره در جلسه ای را که خانم شرمن حضور دارد ممنوع کند.

به گزارش لنگرنیوز ، قدیری ابیانه در وبسایت خود نوشت :

با توجه به مصوبه سنا و کنگره آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود آقای ابوطالبی (سفیر تعیین شده از سوی ایران برای نمایندگی در سازمان ملل متحد در نیویورک) به آمریکا مناسب است مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را بگذراند که به دلیل اهانت های خانم شرمن به ملت ایران، هیچ مقام ایرانی مجاز به مذاکره حضوری، تلفنی و مکتوب با خانم شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا نباشد و نیز از شرکت در جلسات مذاکرات با ۵+۱ که خانم شرمن هم حضور داشته باشد اجتناب کنند.

 

لذا آمریکا مجبور به تعویض او و یا انصراف از مذاکره با ایران باشد.