الو استاندار؟ مشکل این روستا را فوری حل کنید…
الو استاندار؟ مشکل این روستا را فوری حل کنید…

یکی از کاندیداها حوزه های انتخابیه کرمانشاه از تماسهای تلفنی جعلی برای تبلیغ استفاده می کند و با حضور در میان اهالی برخی از روستاها مشکلاتشان را تلفنی با استاندار در میان می گذارد.

به گزارش لنگرخبر، به نقل از  مرصاد، تبلیغات عجیب و غریب برخی از کاندیداها در حوزه های انتخابیه کرمانشاه در هفته های اخیر همیشه خبر ساز بوده است.

یکی از کاندیداها در همین راستا از تماسهای تلفنی جعلی برای تبلیغ استفاده می کند… او با حضور در میان مردم و اهالی برخی از روستاها مشکلاتشان را تلفنی  با استاندار در میان می گذارد…

وی در حالی که وانمود می کند در حال مکالمه است با صدای بلند می گوید: الو؟؟ آقای استاندار؟؟ من “….” هستم، لطفا سریع مشکل این روستا را حل کنید!!