کاندیدا مورد تایید نیروهای ارزشی در لنگرود اعلام می شود

براساس آخرین شنیده ها، به زودی لیست مورد تایید نیروهای ارزشی و اصولگرای شهرستان لنگرود اعلام می شود.

به گزارش لنگرخبر، براساس آخرین شنیده ها، به زودی لیست مورد تایید نیروهای ارزشی و اصولگرای شهرستان لنگرود اعلام می شود.
این لیست ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده به صورت رسمی اعلام و کاندیدا مورد حمایت نیز اعلام خواهد شد.
هدف از ارائه این لیست انسجام بیشتر برای راه یابی یک کاندیدا ارزشی به مجلس است تا همه در یک خط قرار بگیرند و از تفرق آراء جلوگیری گردد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.