تیتر معنادار روزنامه کیهان/کسانی که بابک زنجانی را درست کرده‌اند باید شرمنده باشند
تیتر معنادار روزنامه کیهان/کسانی که بابک زنجانی را درست کرده‌اند باید شرمنده باشند

به گزارش لنگرخبر، عکس تیتر معنادار صفحه نخست روزنامه کیهان با این عنوان که کسانی که بابک زنجانی را درست کرده اند باید شرمنده باشند منتشر می شود.

139411280922518257140734