روحانی از دولت احمدی‌نژاد چقدر یارانه دریافت کرده بود؟

در حالی که بسیـاری از مسـئولین متمول فعـلی در دولت قبـلی از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز چشم‌پوشـی نکرده‌اند، دولت چگـونه انتظار دارد افرادی با توانایی‌های مـالی به مراتب پایین‌تر این اقدام را انجام دهند؟ به گزارش لنگرنیوز ؛ در شرایطی کـه تلاش دولتـی ها بـرای تشـویق و دعـوت مردم به انصـراف از […]

در حالی که بسیـاری از مسـئولین متمول فعـلی در دولت قبـلی از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز چشم‌پوشـی نکرده‌اند، دولت چگـونه انتظار دارد افرادی با توانایی‌های مـالی به مراتب پایین‌تر این اقدام را انجام دهند؟

به گزارش لنگرنیوز ؛ در شرایطی کـه تلاش دولتـی ها بـرای تشـویق و دعـوت مردم به انصـراف از دریافت یارانه نقـدی به اوج رسـیده است، ابهـامات ماجـرای انصراف حسن روحانی از دریافت یارانه نقدی همچنان باقی است.

خبر مذکـور چندی پیـش با آب و تاب فراوان در رسانه های متعلق به جناح دولت منتشر شد اما این اقدام ناشیانه بیش از اینکه تبلیغ به نفع انصراف از یارانه باشد، در ایجاد ابهاماتی جدید موثر واقع شد.

سوال پـیش آمده این بود که آیا روحانی، تا زمـان انصـراف یعنی بهمن ماه ۹۲ یارانه دریافت می‌کرده است؟ و سوال جدی تر این اسـت که اگر روحانی، یا هریک از مسئولان فعلی دولت تدبیر و امید تا به حال یارانه دریافت کرده اند، چگونه است که دریافت یارانه توسط افراد متمول در دولت قبلی بلااشکال بوده اما بعد از زمان آغاز به کار دولت یازدهم ناپسند شـده است؟

روحـانی در زمان دولت قبلی به عنوان عضو شـورای عالی امنیت ملی با چندین مسئولیت رده بالا و به گفته خودش عضو هیئت عملی، فرد متمولی محسوب می‌شد اما انصراف او از دریافت یارانه این ابهام را ایجاد کرده است که او از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تا دی ماه گذشته ۳۷ یارانه نقدی از دولت سابق دریافت کرده است.

با یک حساب سرانگشتی روحانی و همسـرش، ۳ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان یارانه در مدت مذکور از دولت احمدی‌نژاد دریافت کرده‌ اند.

با این وجـود، و در حالی که بسیـاری از مسئولین متمول فعلی در دولت قبلی از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز چشم پوشی نکرده‌اند، دولت چگونه انتظار دارد افرادی با توانایی های مالی به مراتب پایین تر این اقدام را انجام دهند؟