بازدید سرزده مسئولین لنگرود از ستادهای انتخاباتی به روایت تصویر

به گزارش لنگرخبر،شب گذشته برخی از مسئولین لنگرودی در ستادهای کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

به گزارش لنگرخبر،شب گذشته برخی از مسئولین لنگرودی در ستادهای کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.