دستگیری یکی از اعضای شورای شهر/تذکر و بازداشت بیش از ۱۰ نفر از لیدرهای خرید رای

یک منبع آگاه از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر یکی از بخش های لنگرود خبر داد.

به گزارش لنگرخبر، یک منبع آگاه از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر یکی از بخش های لنگرود خبر داد.

وی گفت : این عضو شورای شهر یکی از لیدرهای خرید رای بود که با هوشیاری ماموران و بازرسان دستگیر شد.

این منبع آگاه همچنین از بازداشت و تذکر بیش از ۱۰ نفر از لیدرها و سر دسته های خرید رای خبر داد.

اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام می شود.